Půjčovna padáků

Nabízíme půjčení padákových kompletů za následujících podmínek:

Všichni parašutisté, používající zapůjčený padákový komplet, musí mít platnou parašutistickou licenci. U parašutistů s kategorií Ž, A a B požadujeme souhlas jeho instruktora. Zapůjčený padákový komplet nesmí být využíván další osobou (není-li stanoveno jinak). Parašutista je plně zodpovědný za padákový komplet po celou dobu zapůjčení a v případě poškození nebo ztráty hradí opravu v plné výši. S pronajatým padákovým kompletem je zakázáno provádět jakékoli nestandardní seskoky včetně BASE, seskoků do vody, svahování apod..

Půjčovna padáků firmy AFFcentrum.cz zaručuje vynikající stav padákového kompletu, jehož všechny části mají platné technické průkazy, platné zabalení záložního padáku a povinnou pojistku na hlavní padák. Komplety jsou vybaveny záchranným přístrojem na záložním padáku – parašutista nájemce má povinnost tento před seskokem řádně aktivovat.

V případě závady na hlavním padáku, odhozu a otevření záložního padáku hradí následnou kompletaci padákového systému a zabalení záložního padáku (jakož i případnou ztrátu uvolňovačů a free bagu) parašutista – nájemce, a to po dohodě s AFFcentrum.cz.

Komplet se vrací rozbalený, nebo zabalený námi pověřenou osobou.

 

Půjčovné:

Na jeden seskok: Kč 200,-
Na jeden den: Kč 1000,-
Na jednu sezónu (období duben – říjen): Kč 35.000,-
Na kalendářní rok: Kč 45.000,-
Cena půjčovného tandemového setu na vyžádání e-mailem: info@affcentrum.cz
V případě zájmu lze sjednat individuální časové i finanční podmínky tak, aby odpovídaly požadavkům obou stran.

V případě zájmu o další informace, nebo o zamluvení některého z uvedených padákových kompletů kontaktujte AFFcentrum.cz.

Hlavní padák Postroj Záložní padák AAD

Navigator 260

MarS

Witty plus 260

MPAAD

Navigator 260

Vector

PD 253

Cypres 2

Navigator 240

Atmogear

PD 253

Cypres 2

Crossfire 129

Javeline

Optimum 143

Cypres 2

HOP 155

MarS

Witty 150

Cypres

Springo 160

MarS

Witty Plus 150

Cypres

Tandem HOP 330

Microsigma

PD 360

Cypres 2

Archiv