Úlohy výcviku AFF slovem i videem

Učíme se volný pád – úlohy 1-8 slovem i obrazem

Úloha č. 1 – Nácvik otevírání padáku
Úloha č. 2 – Nácvik ovládání těla – klouzání a otevírání padáku
Úloha č. 3 – Samostatný volný pád
Úloha č. 4 – Samostatný volný pád
Úloha č. 5 – Nácvik otáček
Úloha č. 6 – Nácvik salt
Úloha č. 7 – Přezkušovací seskok
Úloha č. 8 – Individuální výskok a samostatné vysazení

ÚLOHA č. 1 – Nácvik otevírání padáku

Video AFF level 1

Pozemní příprava:

 • nácvik správného provedení výskoku, vč. hlasitého povelování
 • procvičování úkonů při otvírání padáku
 • správně rozlišit otevření padáku od částečného, nebo nefunkčního
 • vysvětlení a demonstrace způsobu otevření záložního padáku
 • simulace správné reakce na nouzové situace, k nimž by mohlo přijít při letu nebo seskoku
 • vysvětlení určování směru větru za letu na padáku a vysvětlit vzorový sestup na padáku
 • vyzkoušení si nácvik odhozu hlavního padáku na trenažéru
 • fyzická simulace všech fází plánovaného seskoku, poloha, okruhy, řešení zvláštních situací, přistání

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provedení kontrolovaného výskoku

Volný pád:

 • výskok ve trojici ze 4000 metrů (2 AFF instruktoři)
 • provedení velkého okruhu (poloha, výškoměr, pomocník, instruktor)
 • 3x cvičná simulace vytažení výtažného padáčku (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.500 m otevření padáku

Na padáku:

 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku
 • seznámení se s řízením padáku, vyzkoušení základních. letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostatečné výšce – min. 150 m nad terénem)
 • přistání na doskokovou plochu proti větru, být připraven k provedení para-kotoulu
 • po přistání „vylít“ vzduchu z padáku

ÚLOHA č. 2 – Nácvik ovládání těla – klouzání a otevírání padáku

Video AFF level 2

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • nácvik klouzání

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provedení kontrolovaného výskoku

Volný pád:

 • výskok ve trojici ze 4000 metrů (2 AFF instruktoři)
 • provedení velkého okruhu (poloha, výškoměr, pomocník, instruktor)
 • 2x cvičné vytažení výtažného padáčku (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • 2x nácvik klouzání vpřed s držením oběma instruktory (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • pomocník se pouští
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.500 m otevření padáku

Na padáku:

 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku
 • seznámení se s řízením padáku, vyzkoušení základních. letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostatečné výšce – min. 150 m nad terénem)
 • přistání na doskokovou plochu proti větru, být připraven k provedení para-kotoulu
 • po přistání „vylít“ vzduchu z padáku

ÚLOHA č. 3 – Samostatný volný pád

Video AFF level 3

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • zopakování vědomosti o schopnosti používat výškoměr (detailně popsat vnímání udávaných výšek, aj.)
 • nácvik techniky, která se vyžaduje na udržení směru při volném pádu (příp. zastavení rotací, či obnova základní polohy)

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provedení kontrolovaného výskoku

Volný pád:

 • výskok ve trojici ze 4000 metrů (2 AFF instruktoři)
 • provedení velkého okruhu (poloha, výškoměr, pomocník, instruktor)
 • 1x cvičná vytažení výtažného padáčku (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • puštění oběma instruktory
 • samostatný kontrolovaný volný pád
 • udržení směru v horizontální rovině (neotáčet se, stabilizovat základní prsní polohu)
 • 2.000 m uchopení instruktorem (pomocník se již nedrží)
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.500 m otevření padáku

Na padáku:

 • procvičovat a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících seskoků

ÚLOHA č. 4 – Samostatný volný pád

Video AFF level 4

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • zopakování vědomosti o schopnosti používat výškoměr (detailně popsat vnímání udávaných výšek, aj.)
 • nácvik techniky, která se vyžaduje na udržení směru při volném pádu (příp. zastavení rotací, či obnova základní polohy)
 • procvičovat výskok s přechodem do volného pádu

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • výskok ve dvojici ze 4000 metrů (jeden AFF instruktor)
 • srovnání základní polohy s přechodem do volného pádu
 • puštění instruktorem
 • samostatný volný pád
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.500 m samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh
 • bezpečně přistát s minimální navigací instruktora

ÚLOHA č. 5 – Nácvik otáček

Video AFF level 5

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • nácvik techniky pro provedení otáček o 360° v horizontálním směru během volného pádu
 • pomocí náklonu těla
 • procvičovat výskok s přechodem do volného pádu

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok ze 4000 metrů současně s jedním AFF instruktorem
 • provádění kontrolovaných otáčky o 360° – konec a začátek (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.500 m samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh
 • bezpečné přistání bez navigace instruktora

ÚLOHA č. 6 – Nácvik salt

Video AFF level 6

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • procvičování samostatného výskoku s přechodem do volného pádu
 • nácvik techniky pro provedení salt

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok ze 4000 metrů do stabilní prsní polohy současně s jedním AFF instruktorem
 • na povel provádění salt (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • kontrola všech tří os
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.500 m samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh
 • bezpečné přistání bez navigace instruktora a přistání přibližně ve vzdálenosti do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora

ÚLOHA č. 7 – Přezkušovací seskok

Video AFF level 7

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • procvičování samostatného výskoku s přechodem do volného pádu
 • nácvik techniky pro provedení salt horizontálních otáček pomocí náklonu těla o 360°
 • nácvik techniky, která se používá na udržení směru za volného pádu a přiblížení se klouzáním

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád :

 • samostatný výskok ze 4000 metrů do stabilní prsní polohy současně s jedním AFF instruktorem
 • na povel provádění jednotlivých požadovaných prvků (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • provedení salta
 • provádění kontrolovaných otáček o 360° – konec a začátek
 • provedení klouzání vpřed cca 5 s
 • kontrola všech tří os
 • 1.500 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x)
 • 1.200 m samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provedení správného přiblížení a přistání
 • přistát ve vzdálenosti přibližně do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora

ÚLOHA č. 8 – Individuální výskok a samostatné vysazení

Pozemní příprava:

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otevírání hlavního padáku
 • procvičování samostatného výskoku s přechodem do volného pádu
 • nácvik samostatného seskoku bez pomoci a přímé kontroly instruktora

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • samostatná kontrola výstroje
 • sledovat doskokovou plochu
 • samostatné vysazení s asistencí instruktora
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok do stabilní prsní polohy bez asistence instruktora
 • srovnání stabilizace prsní polohy a otevření padáku v 1200 m nad terénem

Na padáku:

 • samostatné přistát ve vzdálenosti přibližně do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora

ÚLOHA č . 9 – 14 – Individuální seskoky

Pokračovací osnova Zkrácený Výcvik Volného Pádu (AFF)

Jedná se o samostatné seskoky volným pádem z výšky 1200 – 4000 metrů, prováděné pod dohledem a konzultací s instruktorem AFFcentra za možné asistence kameramana. Obsah seskoků je na uvážení instruktora AFF. Kameramana doporučujeme kvůli následnému video rozboru a vyhodnocení seskoku.

Doporučuje se kombinovat následující prvky seskoku:

 • výskok proti směru letu
 • salta vpřed a vzad při výskoku
 • výskoky v různém směru letu
 • salto vpřed během volného pádu
 • nácvik klouzáni vpřed a vzad
 • nácvik RW polohy

Archiv